Koden här är bara den ena framen på java versionen av den gamla sidan. Framen kan du nå här.

Gammal kod:

<html>

<head>
<title>Javahuset Café Passagen</title>
<meta name="robots" content="noindex">
<!--mathias@passagen.se -->
<script LANGUAGE="JavaScript">
<!-- GÖM FUNKTION START

COPYRIGHT BY Mikael Thyman


var mailsys="Netscape mail";

var author="Mikael Thyman";if (author == "Mikael Thyman"){

phrompt=prompt;

snarkconf=confirm;

}function mailsome1(){

who=phrompt("Mail adress: ","mthyman@hotmail.com");

what=phrompt("Ämne: ","Om din sida!");

if (snarkconf("Är du säker på att du vill maila "+who+" med subjektet "+what+"?")==true){

parent.location.href='mailto:'+who+'?subject='+what+'';

}

}

// GÖM FUNKTION SLUT -->
</script>
</head>

<body onLoad="alert ('Du har nu kommit till Javaversionen av min hemsida. Det är denna version som jag är mest stolt över. För att du ska se allt så behöver du en någorlunda ny webläsare (helst IE 4 el. 5). Skicka gärna ett E-post om vad du tycker om sidan, jag svarar på alla brev. Klicka på Ok. för att se java versionen av Mikael Thymans hemsida!');" <p bgcolor="#000000" text="#00FFFF">

<p><br>
</p>

<table BORDER="0" CELLPADDING="5" WIDTH="460">
<tr>
<td VALIGN="top"><p align="center"><font SIZE="2" FACE="geneva, arial, helvetica"><br>
</p>
<form>
<div align="center"><center><p></font>&nbsp;</p>
</center></div><div align="center"><center><p>
<applet width="601" height="128" code="SpeedText.class">
<param name="accelerate" value="false">
<param name="bgcolor" value="0">
<param name="delay" value="2000">
<param name="desc0" value="Välkommen till">
<param name="desc1" value="Mikael Thymans Hemsida!">
<param name="desc3" value="Hemsida!!!">
<param name="desctotal" value="2">
<param name="font" value="times">
<param name="fontbold" value="false">
<param name="fontsize" value="30">
<param name="frames" value="8">
<param name="Notice" value="Speedy Messages, (c) 1997 OpenCube Technologies, Unregistered">
<param name="speed" value="10">
<param name="textcolor" value="16777215">
</applet>
</p>
</center></div><div align="center"><center><p><img src="Mikael2.jpg" width="216"
height="202" alt="Mikael.jpg (25470 bytes)"></p>
</center></div><div align="center"><center><p>Klicka på pilen för info om mig!</p>
</center></div><div align="center"><center><p>
<applet width="550" height="215" code="revealTextApplet.class">
<param name="arrow0" value="aspirednarrow0_4bit.gif">
<param name="arrow1" value="aspirednarrow1_4bit.gif">
<param name="arrow2" value="aspirednarrow2_4bit.gif">
<param name="arrowLocation" value="1">
<param name="endColorB" value="255">
<param name="endColorG" value="255">
<param name="endColorR" value="255">
<param name="fadeDelay" value="500">
<param name="fontStyle" value="Courier">
<param name="line1" value="Jag heter Mikael Thyman och bor i Falköping">
<param name="line2" value="Jag är 15 år och tycker om att använda min dator">
<param name="line3"
value="Min bästa kompis heter Keith Nordlund och går i samma klass som jag (9E).">
<param name="line5" value="Mitt ICQ-nummer är 11054812.">
<param name="line4" value="Vill du kontakta mig så kan du maila eller nå mig genom ICQ.">
<param name="numLines" value="13">
<param name="pointSize" value="11">
<param name="startColorB" value="000">
<param name="startColorG" value="000">
<param name="startColorR" value="000">
</applet>
</p>
</center></div><p>Klicka här för mina <a href="miLinks.htm" target="_self">länkar!</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div align="center"><center><p><font SIZE="2" FACE="geneva, arial, helvetica"><input
type="button" value="Maila mig!" onClick="mailsome1()"></font></p>
</center></div><p>&nbsp;</p>
<p>Inv. på jorden nu: 
<applet width="268" height="36" code="WorldPopulation.class">
</applet>
st.</p>
<p>Snart är det nytt Millenium! <a href="tid.html">Klicka här ifall du vill veta hur
långt det är kvar!</a></p>
<p><a href="Voxel.htm">Klicka här för att flyga runt i ett 3D landskap!</a></p>
<p><a href="Huvud.htm">Klicka här för att få se mig snurra runt (?)</a></p>
<div align="center"><center><p>
<applet width="447" height="90" code="shootingmenu.class">
<param name="demicron" value="www.demicron.se">
<param name="reg" value="A00016">
<param name="width" value="500">
<param name="height" value="90">
<param name="target" value="main">
<param name="maxitems" value="4">
<param name="tip0" value="till Mikaels Hemsida">
<param name="item0" value="Mikaels Hemsida">
<param name="url0" value="http://www.members.tripod.com/~mthyman/Mikael.htm">
<param name="tip1" value="till Marcus Hemsida">
<param name="item1" value="Marcus hemsida">
<param name="url1" value="http://www.members.tripod.com/~mthyman/Mackan.htm">
<param name="tip2" value="till Rolands Hemsida">
<param name="item2" value="Rolands Hemsida">
<param name="url2" value="http://www.members.tripod.com/~mthyman/Roland.htm">
<param name="tip3" value="till Ing-Britts Hemsida">
<param name="item3" value="Ing-Britts Hemsida">
<param name="url3" value="http://www.members.tripod.com/~mthyman/Ing-Britt.htm">
</applet>
</p>
</center></div><p>&nbsp;</p>
<table border="0">
<tr>
<td valign="middle"><a href="http://mercury.beseen.com/guestbook/r/35355/guestbook.html">Titta
i gästboken</a><br>
<a href="http://mercury.beseen.com/guestbook/r/35355/sign.html">Skriv i gästboken</a></td>
<td valign="middle"><a href="http://www.beseen.com/b-index.html" target="_top"><img
src="http://www.beseen.com/images/beseenbutton.gif" height="31" width="88"
alt="Beseen.com"></a></td>
</tr>
</table>
<p>If you would like to view this page in english klick <a href="English.htm"
target="_top">here.</a></p>
<p>Webmaster: Mikael Thyman</p>
</form>
</td>
</tr>
</table>

<p align="center">&nbsp;</p>
</body>
</html>